Färdigställandegrad

Tornedalshus är inga standardhus. Vår filosofi är istället att göra hus som är anpassade efter de människor som ska leva i dem. Därför kan du som vår kund själv påverka det mesta när det gäller planlösning, inredning och detaljer i ditt hus.

Vi erbjuder flera olika färdigställandegrader avseende monteringen så att du som kund själv kan avgöra hur mycket eget arbete du vill lägga ner vid färdigställandet av ditt hus.

 

Färdigställande grad  Beskrivning Kommentar
     
Stomrest Montering av ytterväggar, bärande innerväggar, takstolar, limträbalkar, kondensskydd/underlagstak, takreglar, vindskivor. Denna färdigställande grad kan ses som en överlämningspunkt för själva byggsatsen och vi rekommenderar starkt att Tornedalshus utför stomresningen för att kunna ta ansvar för att allt är korrekt gjort.
     
Utvändig färdig Montering takbeläggning, nock, fotplåt, takfotsbräda. Montering vattenavrinning bestående av hängrännor och stuprör. Montering av underspikning i takfot, knutbrädor/timmerknutar, fönsterbleck, midjeplåtar och farstukvist/skärmtak. Montering altan/trädäck, altangolv och räcken.  
     
Elfärdig  Montering stomme för samtliga innerväggar. Ena sidan kläs med osb och gips. Den andra sidan lämnas öppen.Innertaket monteras med glespanel och diffusionsöppen ångbroms (duk). Isoleringsstöd monteras mellan takstolar. Landgångar monteras. Färdigt för isolering av vinden.  
     
Snickarfärdigt Montering innerväggar, innerdörrar, innertak.Invändig salning vid dörrar och fönster. Foder kring dörrar och fönster sätts på plats. Taklist monteras.  
     
Övrigt Vi är flexibla för att utföra ännu mer t.ex nyckelfärdigt eller en kombination där du som kund åtar dig vissa moment och vi andra.  

 

Call Now Button0927 – 231 40