Byggsätt

 

Hur jämföra olika alternativ?

Som kund är det inte alltid lätt att jämföra olika husalternativ och offerter. För att undvika att jämföra äpplen och päron så skall vi här försöka peka på några materialval och konstruktionslösningar som vi offererar som standard till hus för året-runt-boende.

 

Ett hus som andas (diffusionsöppet)

Vi har valt att jobba med cellulosaisolering som standard sedan 2002 och det är ett val vi inte ångrar, utan snarare har vi blivit ännu mer övertygade om att det är rätt väg att gå (se mer information under cellulosaisolering). Vi använder oss av en diffusionsöppen konstruktion med typgodkända vindskyddsdukar av högsta kvalité som skyddar mot väder och vind, men samtidigt låter fukt transporteras utåt mot ytterväggen i och med att den inre duken har en 10 ggr högre täthet. Man skulle kunna göra en liknelse med moderna funktionskläder med Gortex™ som skyddar, men samtidigt låter fukten transporteras ut. Resultatet är ett friskt hus utan instängd fukt eller kondens, vilket faktiskt är en risk med t.ex plastfolie i konstruktionen. Dock gäller här precis på samma sätt som med andra konstruktionslösningar att man är noggrann vid monteringen.

 

Ytterväggar (standardkonstruktion)

Sett från utsidan

Skikt Beskrivning
1. Ytskikt (panel) Finns i flera varianter och utföranden t.ex liggande,  lockpanel, ribbpanel osv.
2. Läkt Syftet är att skapa en luftspalt.
3. Vindskyddsduk Vi använder en av marknadens bästa vindskyddsdukar. Duken är vind- & vattentät samt diffusionöppen för att få ett sunt hus som andas.
4. Regelstomme Som standard använder vi Masonite I-balk i våra konstruktioner.
5. Cellulosaisolering Vi har använt cellulosaisolering sedan 2002 och vi anser att dess egenskaper är de absolut bästa. 240 mm i väggar anser vi vara pris- och prestandaoptimal tjocklek för ett året-runt-boende. På begäran kan vi givetvis utöka denna tjocklek.
6. Ångbroms Diffusionsöppen ångspärr för att huset skall kunna andas.
7. Plywood/osb För att kunna fästa saker på innerväggarna.
8. Gipsskiva Eftersom gips är ett dött material d.v.s. det förändras inte storleksmässigt så är det bra när man skall applicera slutskiktet i form av tapet eller färg.

 

Övriga detaljer ytterväggar

 • Fönster monteras färdigt in i väggblocken.
 • Eldosor samt elrör monteras färdigplacerade enligt kundens önskemål i väggblocken.
 • Cellulosaisoleringen sprutas in i väggblocken under tryck vilket säkerställer att alla skrymslen isoleras. Därmed undviks oisolerade veck, fickor eller snedskurna kanter, som kan ske med vanliga isoleringsskivor, med positiv inverkan på värmeekonomin.
 • Dragningen av elrör och montage av eldosor görs alltid mellan ångbroms och plywood för att inte punktera ångbromsen. I de fall där man trots allt måste göra en genomföring så tätas denna alltid med specialtejp och tätmassa.
 • Mellan fönster och vägg använder vi en specialtejp för att erhålla helt täta fogar vilket sparar energi.
 • Musband i nedre kant av väggarna stänger effektivt ute objudna gäster.
 • Vi rekommenderar att ytskiktet stryks med täckfärg minst ett varv av oss på fabriken i sluten inomhusmiljö som förhindrar sporer och andra föroreningar. Grundfärg ingår som standard.
 • För dom som önskar liggande ytterpanel så rekommenderar vi en speciell paneltyp med en s.k. droppkant som förhindrar att vatten och fukt samlas i sponten vilket på sikt försämrar livslängden på panelen.

 

Innervägg (standardkonstruktion)

 • Varje sida förses med träskiva samt utanpåliggande gipsskiva vilket gör att man både kan fästa saker på väggarna samt erhålla gott resultat vid tapetsering eller målning.
 • Ljudisolering i form av 45 mm isolering och uppåt beroende på konstruktion.
 • Bärande väggar har 45×95 mm reglar och icke bärande väggar 45×70 mm reglar.

 

Bjälklag

 • Normalt är bjälklaget cc 30 cm i badrum och cc 60 cm i övriga rum om inte andra speciella krav råder.
 • I de fall man har ett 2-våningshus väljer vi att fylla bjälklaget med cellulosaisolering. Fördelarna med det är ljudisolering mellan planen men även komfort och värmeekonomi tack vare cellulosaisoleringens goda egenskaper att lagra värme på vintern och behålla svalkan på sommaren. Detta är även en fördel om man t.ex väljer golvvärme även på det övre planet.

 

Tak

 • Plåttak levererat av Kami eller Plannja enligt kundens önskemål.
 • Takreglar
 • Luftläkt för att skapa luftspalt mellan regel och underlagstak
 • Diffusionsöppen underlagsduk, den täta lösningen som låter huset andas.
 • Takstolar/Takkonstruktionen är P-märkt (certifierad tillverkning av statens provningsanstalt)
 • 500 mm och 400 mm cellulosaisolering är vår standard i plana- respektive lutande tak.
 • Ångbroms
 • Läkt 28×70 mm
 • Innertak enligt kundens önskemål.

www.kami.se     www.plannja.se 

 

Grund

 • Vi samarbetar med de ledande tillverkarna av energigrunder och kan offerera dessa på begäran.
 • Nästa generations grundkonstruktion är att i energigrunden även använda isodränskiva i delar av konstruktionen för att få en grund som andas (torkar) enligt samma principer som tidigare beskrivits.

 

Virke

I det kargare norrländska klimatet växer träden långsammare vilket ger ett tätare och beständigare virkesmaterial jämfört med mer snabbvuxet virke som är skörare och har sämre livslängd. Med detta, och det faktum att det är lokalproducerat, i åtanke är det för oss självklart att använda virke här uppifrån i våra konstruktioner.  

 

I-balk

Istället för traditionella träreglar använder vi oss av I-balkar ifrån Masonite Beams AB i våra konstruktioner. Med detta har vi sett en rad fördelar;

 • Väggar med 75% mindre värmeförlust, tack vare balkens profil som reducerar köldbryggor.
 • 15% lägre u-värde jämfört med alternativa träregelkonstruktioner.
 • Den låga andelen homogent trä, i kombination med de limmade komponenterna, medför minimal skevhet och eliminerar onormala rörelser i konstruktionen till följd av temperaturväxlingar. Detta ger också ett säkrare tätskikt.

www.masonitebeams.se   

 

Cellulosaisolering

Den cellulosaisolering som vi använder i våra hus är baserad på rent och återvunnet tidningspapper, och vi anser denna isolering ha stora fördelar jämfört med andra material. Vi samarbetar med ISOCELL Sverige AB som leverantör av både isoleringsmaterialet och de maskiner som används vid appliceringen i väggarna.  

Om man bara tittar på u-värde vilket många sakkunniga anser vara missvisande avseende isolering så sticker inte cellulosan ut. Men cellulosafibern har en hög densitet (god täthet) ca: 50 kg/m3 (glasull ca: 32 kg) vilket gör att man förhindrar luftströmmar (konvektion) i isoleringen. Lufttätheten gör även att material har hög värmekapacitet samt bullerdämpande förmåga.

Man kan tro att cellulosafibern är dålig ur brandsynpunkt men så är inte fallet. Den smälter inte ens i höga temperaturer utan förkolnar på samma sätt som massivt trä.

I dagens energiberäkningar tar man bara hänsyn till u-värde vilket gör att Tornedalshus kunder i princip alltid kommer 25-35% under denna beräkning i praktiken. Vi har till och med exempel på kunder som tagit kontakt med energibolaget för att säkerställa att mätaren inte går fel eftersom man blivit orolig över att kunna få en jätteräkning när denna eventuella felaktighet uppdagas. Mätaren har dock visat rätt.

 

Om man skall sammanfatta fördelarna i punktform så är det följande:

 • Miljövänlig: En mjuk fiber mot människans hud och slemhinnor. Innehållsdeklarationer på alla beståndsdelar. Trä binder koldioxid under hela sin livslängd och cellulosaisolering är helt CO2-neutral. Det är den isoleringsprodukt som förbrukar minst energi vid tillverkning. Hela 8 gånger mer cellulosaisolering kan framställas för samma mängd energi som för mineralullisolering och 26 gånger mer jämfört med cellplast.
 • Fuktsäkert: Cellulosaisolering är ett hygroskopiskt material. Det kan ta emot och släppa ifrån sig fukt. Korrekt byggda, diffusionsöppna, konstruktioner med cellulosaisolering ger fuktsäkra och sunda hus.
 • Lägre energiförbrukning: Cellulosisolering har bättre isoleringsvärden och en bättre isolerande förmåga än andra material vilket ger en lägre energiförbrukning.
 • Bästa skydd mot värme: På sommaren har många problem med övervärme. Ett hus isolerat med cellulosaisolering håller upp till 5 grader lägre medeltemperatur en varm sommardag än ett hus isolerat med glas- eller stenullisolering.
 • Luftrörelsetät: Låg luftgenomsläpplighet = låg inre konvektion = utmärkta isoleringsvärden.
 • Bättre inomhusklimat: Man försöker att uppnå en optimal relativ luftfuktighet(Rh) på ca: 50% vid vilken minsta möjliga grogrund för mögel, bakterier, virus etc. erhålles, liksom att risken för luftvägsinfektioner, hösnuva och astma minimeras.
 • Ljudisolering: Har hög densitet med en tät och homogen fiberstruktur vilket ger en effektiv ljudisolerande effekt.
 • Brandsäkert: Innehåller borsalt och ammoniumpolyfosfat som vid upphettning förbrukar syre. Leder värme betydligt sämre än t.ex. glas, sten eller stål. Minskar risken för brandspridning. Avger inga giftiga gaser. Samma brandklassning av konstruktioner som med stenull vid samma tjocklekar. Skyddar konstruktionen vid brand och ger några extra minuter innan byggnaden kollapsar vilket räddar liv!
 • Inspekterbar: Väggar, golv och snedtak blir fullt inspekterbara efter isoleringsarbetet. En garanti för alla parter att det blir ett bra resultat. – Behagligt att arbeta med.
 • Kretsloppstänkande: 100 % återvinningsbar. Tär inte på jordens lagrade tillgångar. Godkänd utan ventilation vid takfoten. Minskar även risken för brandspridning via takfoten.

www.isocell.se 

 

Dörrar och fönster

Vi har valt produkter från NorDan AB som våra standardfönster och dörrar under flera år och vi har bara gott att säga om dessa. De erbjuder högklassiga fönster med lågt u-värde och ytterdörrar av mycket hög kvalité.  

www.nordan.se

 

Övriga material

Vi har givetvis fler typer av material så fråga gärna.

Call Now Button0927 – 231 40